Dotační programy

Infrastruktura pořízená v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy Potenciál, je za nediskriminačních a transparentních podmínek zpřístupněna všem uživatelům výhradně k provádění výzkumu a vývoje.