Newsroom

Zkouška trvalého hoření kapalin UN L.2

V loňském roce 2023 si zkušební laboratoř VVUÚ a.s. v oblasti hořlavosti materiálů rozšířila rozsah akreditace o novou zkoušku trvalého hoření kapalin, známe též jako "Determination of sustained combustibility of liquids." Tato akreditace nás činí jedinou zkušebnou v České republice a jednou z mála v EU, kteří mohou tyto zkoušky provádět v kvalitě akreditované zkoušky.

Šťastný nový rok 2024!

Společnost VVUÚ, a.s. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2024 přeje hlavně zdraví, štěstí a mnoho obchodních úspěchů!

Multifunkčnost rotačních podavačů

Rotační podavač jako ochranný systém má dvojí úkol. Zaprvé musí systém zastavit šíření plamene definovaný jako bod za zařízením pro oddělení výbuchu na opačné straně zdroje vznícení a za druhé je jeho cílem také zastavení šíření vzniklé tlakové vlny. Účinnost takového zařízení proti přenosu plamene a jeho výbuchová odolnost musí být ověřena v akreditované zkušebně příslušnými zkouškami.

Dopravní pás v plamenech

Velkorozměrová zkouška dopravních pásů pro použití v podzemních instalacích je vyžadována pro certifikaci dopravních pásů dle EN 14973, konkrétně třídu C2 pro použití v instalacích v potenciálně hořlavé atmosféře a s hořlavým prachem nebo přepravovaným materiálem a s dostatečným zdrojem paliva. Cílem těchto zkoušek je zajistit bezpečnost v provozech s použitím dopravních pásů. Slouží jako pomoc pro přípravu posouzení nebezpečí vznícení.

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Záchranářský záslužný kříž

Blahopřejeme našemu dlouholetému zaměstnanci a spolupracovníkovi VVUÚ a.s. Ing. Milanu Černínovi, CSc. k získání významného ocenění zlatým Záchranářským záslužným křížem.

Nový web VVUÚ, a.s.

Prioritou pro nás byla responzivita webu – to znamená, že všechny informace jsou vám přehledně k dispozici ať už skrze mobilní telefony, tablety či počítače. Web se přizpůsobí vašemu zařízení a vy nemusíte složitě hledat požadované informace.

Rebranding VVUÚ

Tento rok oslaví společnost VVUÚ, a.s. sedmdesát let od svého založení. Během těchto sedmi dekád jsme se přetransformovali z výzkumného ústavu se specializací na bezpečnost v hornictví na moderní, dynamickou společnost, nabízející rozsáhlé portfolio služeb v oblastech zkušebnictví, analýzy rizik a certifikace výrobků.

Šťastný nový rok 2022!

Společnost VVUÚ, a.s. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 přeje hlavně zdraví, štěstí a mnoho obchodních úspěchů!

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Nový web VVUÚ, a.s.

Prioritou pro nás byla responzivita webu – to znamená, že všechny informace jsou vám přehledně k dispozici ať už skrze mobilní telefony, tablety či počítače. Web se přizpůsobí vašemu zařízení a vy nemusíte složitě hledat požadované informace.

Rebranding VVUÚ

Tento rok oslaví společnost VVUÚ, a.s. sedmdesát let od svého založení. Během těchto sedmi dekád jsme se přetransformovali z výzkumného ústavu se specializací na bezpečnost v hornictví na moderní, dynamickou společnost, nabízející rozsáhlé portfolio služeb v oblastech zkušebnictví, analýzy rizik a certifikace výrobků.

Šťastný nový rok 2022!

Společnost VVUÚ, a.s. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 přeje hlavně zdraví, štěstí a mnoho obchodních úspěchů!

Zkouška trvalého hoření kapalin UN L.2

V loňském roce 2023 si zkušební laboratoř VVUÚ a.s. v oblasti hořlavosti materiálů rozšířila rozsah akreditace o novou zkoušku trvalého hoření kapalin, známe též jako "Determination of sustained combustibility of liquids." Tato akreditace nás činí jedinou zkušebnou v České republice a jednou z mála v EU, kteří mohou tyto zkoušky provádět v kvalitě akreditované zkoušky.

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Multifunkčnost rotačních podavačů

Rotační podavač jako ochranný systém má dvojí úkol. Zaprvé musí systém zastavit šíření plamene definovaný jako bod za zařízením pro oddělení výbuchu na opačné straně zdroje vznícení a za druhé je jeho cílem také zastavení šíření vzniklé tlakové vlny. Účinnost takového zařízení proti přenosu plamene a jeho výbuchová odolnost musí být ověřena v akreditované zkušebně příslušnými zkouškami.

Dopravní pás v plamenech

Velkorozměrová zkouška dopravních pásů pro použití v podzemních instalacích je vyžadována pro certifikaci dopravních pásů dle EN 14973, konkrétně třídu C2 pro použití v instalacích v potenciálně hořlavé atmosféře a s hořlavým prachem nebo přepravovaným materiálem a s dostatečným zdrojem paliva. Cílem těchto zkoušek je zajistit bezpečnost v provozech s použitím dopravních pásů. Slouží jako pomoc pro přípravu posouzení nebezpečí vznícení.

Záchranářský záslužný kříž

Blahopřejeme našemu dlouholetému zaměstnanci a spolupracovníkovi VVUÚ a.s. Ing. Milanu Černínovi, CSc. k získání významného ocenění zlatým Záchranářským záslužným křížem.

Nový web VVUÚ, a.s.

Prioritou pro nás byla responzivita webu – to znamená, že všechny informace jsou vám přehledně k dispozici ať už skrze mobilní telefony, tablety či počítače. Web se přizpůsobí vašemu zařízení a vy nemusíte složitě hledat požadované informace.

Rebranding VVUÚ

Tento rok oslaví společnost VVUÚ, a.s. sedmdesát let od svého založení. Během těchto sedmi dekád jsme se přetransformovali z výzkumného ústavu se specializací na bezpečnost v hornictví na moderní, dynamickou společnost, nabízející rozsáhlé portfolio služeb v oblastech zkušebnictví, analýzy rizik a certifikace výrobků.

Šťastný nový rok 2022!

Společnost VVUÚ, a.s. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 přeje hlavně zdraví, štěstí a mnoho obchodních úspěchů!

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Nové nařízení - Strojní zařízení

Dne 29. června 2023 byl v Úředním věstníku EU zveřejněn text nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních. Dne 4. července 2023 byla k tomuto nařízení vydaná oprava.

Oznámení k platnosti certifikátů

S odkazem na ustanovení článku 47, odst. č. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 oznamujeme, že všechny certifikáty ES přezkoušení typu vydané VVUÚ, a.s. podle směrnice Rady 89/686/EHS pozbyly ke dni 21. 4. 2023 platnosti.

Nový web VVUÚ, a.s.

Prioritou pro nás byla responzivita webu – to znamená, že všechny informace jsou vám přehledně k dispozici ať už skrze mobilní telefony, tablety či počítače. Web se přizpůsobí vašemu zařízení a vy nemusíte složitě hledat požadované informace.

Rebranding VVUÚ

Tento rok oslaví společnost VVUÚ, a.s. sedmdesát let od svého založení. Během těchto sedmi dekád jsme se přetransformovali z výzkumného ústavu se specializací na bezpečnost v hornictví na moderní, dynamickou společnost, nabízející rozsáhlé portfolio služeb v oblastech zkušebnictví, analýzy rizik a certifikace výrobků.

Šťastný nový rok 2022!

Společnost VVUÚ, a.s. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 přeje hlavně zdraví, štěstí a mnoho obchodních úspěchů!