Společnost VVUÚ více než 70 let posuzuje a definuje rizika požáru a výbuchu. VVUÚ je lídrem na trhu, společností s moderním a komplexním laboratorním, zkušebním, expertním, vývojovým a výrobním zázemím.

Zajištění bezpečnosti v průmyslu je jasně definovaným směrem činnosti firmy. VVUÚ nabízí služby všem společnostem, kde se vyskytuje nebezpečí průmyslové havárie, výbuchu či požáru.

VVUÚ je dynamicky se rozvíjející akciovou společností se silným výzkumným a vývojovým potenciálem, širokým zázemím vlastní výroby, akreditovaných zkušeben a laboratoří.

Společnost nabízí všem zákazníkům komplexní podporu, služby a výrobky prováděné výhradně odbornými specialisty pro jednotlivá odvětví a obory, včetně konzultačních činností a odborného poradenství.

O nás

Společnost VVUÚ, a.s., byla v roce 1952 založena jako Vědecko-výzkumný uhelný ústav. Postupně byly v areálu společnosti v Ostravě - Radvanicích, vybudovány speciální zkušební štoly a prostory pro zkoušky požárů, výbuchů paliv, prachů, plynů a jejich charakteristik a další specializované laboratoře a akreditované zkušebny související s problematikou výbušnosti a hořlavosti.

Akreditovaná zkušebna protivýbuchových ochran je v rámci zkušební, výzkumné a zakázkové činnosti jedním z nejmodernějších center na světě. Tomu odpovídá i komplexnost vybavení zkušebního parku. Dále společnost disponuje akreditovanou zkušebnou prostředků proti pádu z výšky i dalších vybraných typů produktů nebo materiálů se zaměřením především na hořlavost. Zkušebna výbušnin a prostředků trhací techniky je jednou z mála notifikovaných osob na světě. Paralelně s rozvojem těchto oborů bylo vybudováno zázemí strojírenské výroby.

Společnost VVUÚ je notifikovanou osobou, resp. oznámeným subjektem 1019 pro posuzování shody vybraných produktů podle harmonizačních právních předpisů EU. Divize certifikace produktů, resp. akreditovaný certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. č. 3076, provádí certifikaci osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky a uklouznutí, záchranářských prostředků pro práci ve výškách a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Dále také certifikaci vybraných strojních zařízení, civilních výbušnin, dopravních pásů a flexibilních středně objemových vaků.

V průběhu let se společnost VVUÚ stala významným a vyhledávaným partnerem v oblasti bezpečnosti a prevence napříč průmyslovým spektrem. Společnost VVUÚ udává celosvětový trend v projektech vědy, výzkumu a vývoje. Společnost má v současnosti přes 120 kmenových zaměstnanců a spolupracuje s významnými experty, státními institucemi, univerzitami a specializovanými pracovišti.

Stáhnout katalog

Newsroom

Oznámení k platnosti certifikátů

S odkazem na ustanovení článku 47, odst. č. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 oznamujeme, že všechny certifikáty ES přezkoušení typu vydané VVUÚ, a.s. podle směrnice Rady 89/686/EHS pozbyly ke dni 21. 4. 2023 platnosti.

Multifunkčnost rotačních podavačů

Rotační podavač jako ochranný systém má dvojí úkol. Zaprvé musí systém zastavit šíření plamene definovaný jako bod za zařízením pro oddělení výbuchu na opačné straně zdroje vznícení a za druhé je jeho cílem také zastavení šíření vzniklé tlakové vlny. Účinnost takového zařízení proti přenosu plamene a jeho výbuchová odolnost musí být ověřena v akreditované zkušebně příslušnými zkouškami.

Dopravní pás v plamenech

Velkorozměrová zkouška dopravních pásů pro použití v podzemních instalacích je vyžadována pro certifikaci dopravních pásů dle EN 14973, konkrétně třídu C2 pro použití v instalacích v potenciálně hořlavé atmosféře a s hořlavým prachem nebo přepravovaným materiálem a s dostatečným zdrojem paliva. Cílem těchto zkoušek je zajistit bezpečnost v provozech s použitím dopravních pásů. Slouží jako pomoc pro přípravu posouzení nebezpečí vznícení.

Kontakty

VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7
716 00 Ostrava-Radvanice

GPS: N 49°49.82647', E 18°20.43112'

IČ: 45193380
DIČ: CZ45193380

telefon: +420 596 252 111
e-mail: vvuu@vvuu.cz
datová schránka: yr9cijr

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

Bankovní účet vedený v CZK
KB, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 5601761/0100
SWIFT: KOMB CZ PP

Bankovní účet vedený v EUR
KB, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 35-3936400267/0100
IBAN: CZ2701000000353936400267
SWIFT: KOMB CZ PP

Marketingové oddělení
Telefon: +420 596 252 184
E-mail: marketing@vvuu.cz

Vedení

doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Ředitel společnosti a předseda představenstva
telefon: +420 596 252 200
e-mail: vvuu@vvuu.cz

Sekretariát

Romana Kubíková
Asistentka ředitele společnosti a vedoucí správy majetku
mobil: +420 725 382 733
telefon: +420 596 252 265
e-mail: kubikovar@vvuu.cz

Ekonomika

Zdeňka Štrbová
Vedoucí ekonomického oddělení
mobil: +420 606 728 344
telefon: +420 596 252 261
e-mail: strbovaz@vvuu.cz

Risk Analysis

Ing. Ilona Šimoníková
Vedoucí analýzy rizik
mobil: +420 770 199 875
telefon: +420 596 252 333
e-mail: simonikovai@vvuu.cz
riskanalysis.vvuu.cz

Certification

Ing. Tomáš Dorazil
Vedoucí divize certifikace
mobil: +420 602 409 036
telefon: +420 596 252 268
e-mail: dorazilt@vvuu.cz
certification.vvuu.cz

Testing

Ing. Jakub Zdebski
Vedoucí divize zkušebních laboratoří
mobil: +420 606 744 198
telefon: +420 596 252 347
e-mail: zdebskij@vvuu.cz
testing.vvuu.cz

Výroba

Ing. Vladimír Meister
Výrobně-technický ředitel
mobil: +420 773 741 016
telefon: +420 596 252 149
e-mail: meisterv@vvuu.cz

Nákup

Jiří Vrubel
Vedoucí oddělení nákupu
mobil: +420 778 799 054
telefon: +420 596 252 299
e-mail: vrubelj@vvuu.cz

ATEX

Ing. Sylva Kazárová
Expert COV
mobil: +420 602 586 855
telefon: +420 596 252 242
e-mail: kazarovas@vvuu.cz

Kontaktní formulář