Nové nařízení - Strojní zařízení

Dne 29. června 2023 byl v Úředním věstníku EU zveřejněn text nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230

Dne 4. července 2023 byla k tomuto nařízení vydaná oprava.

Oprava k nařízení