Dopravní pás v plamenech. Jak vypadá velkorozměrová zkouška v unikátní požární štole

Velkorozměrová zkouška dopravních pásů pro použití v podzemních instalacích je vyžadována pro certifikaci dopravních pásů dle EN 14973, konkrétně třídu C2 pro použití v instalacích v potenciálně hořlavé atmosféře a s hořlavým prachem nebo přepravovaným materiálem a s dostatečným zdrojem paliva. Cílem těchto zkoušek je zajistit bezpečnost v provozech s použitím dopravních pásů. Slouží jako pomoc pro přípravu posouzení nebezpečí vznícení.

Jedná se zkoušku pro posouzení odolnosti proti šíření požáru podél dopravních pásů způsobeného rozsáhlým požárem na dopravní chodbě. Během zkoušky je simulována situace, kdy je zapálen dodatečný zdroj paliva, který způsobí větší šíření požáru než samostatný pás, např. dřevěná výztuž nebo plastové potrubí.

Zkouška je prováděna dle zkušební metodiky popsané v normě EN 12881-2 + A1 „Zkouška hořením širokého rozsahu“, kde v prostoru naší požární štoly VVUÚ, a.s., s jmenovitým průřezem 10 m2 a délkou štoly 45 metrů je zapáleno celkem 260 kg vysušeného jehličnatého dřeva o průměru mezi 8 – 12 cm a také 40 kg jemných třísek dřevité vlny (hoblin). Délka takového požárního normoohně je 3 metry.

Jak zkouška probíhá?

Dopravní pás o minimální délce 18 m a maximální šířce 1,2 m je nainstalován na dopravníkovou válečkovou konstrukci a zatížen hořícím normoohněm. Po celé délce dopravního pásu je umístěno celkem 14 kusů teplotních senzorů pro sledování teploty po celé délce pásu, a to jak na něm, tak i pod stropem požární štoly. Zkouška probíhá při nastavené nucené rychlosti větrů 1,2 m/s. Zároveň jsou na konci požární štoly kontinuálně odebírány vzorky zplodin hoření, aby bylo možné analyzovat obsah O2, CO a CO2.

Splnil nebo nesplnil? Podmínky pro úspěšné ukončení velkorozměrové zkoušky dle EN 14973

Dopravní pás splňuje z požárně technického hlediska podmínky této zkoušky, nepostoupí-li po zkoušeném pásu plamen dále než 10 metrů za konec požárního objektu.

Zkoušky i certifikaci dopravního pásu pro elektrickou a požární bezpečnosti provádíme, jak podle EN 14973 pro podzemní používání, tak i podle EN 12882 pro všeobecné použití na povrchu.

Požární štola VVUÚ

Požární štola VVUÚ, a.s. patří svým zaměřením a možnostmi mezi unikátním pracoviště v rámci ČR i EU, její délka je 45 m a průřez 10 m2, nabízí možnost nastavení rychlosti proudění větrů a slouží ke zkoušení materiálů v reálných podmínkách požáru s možností měření teplot a odběru zplodin hoření v různých místech požární štoly.

V naší požární štole je možno simulovat velkorozměrové požáry jakýchkoliv zkušebních vzorků, např. palivových nádrží, plastových potrubí, automatických nebo pasivních protipožárních systémů apod.